top of page

ДОСТАВКА & ВРЪЩАНЕ

Политика за доставка

Аз съм политика за доставка. Тук можете да предоставите на клиентите си информация за вашите методи за доставка, опаковане и разходи за доставка. Законът изисква ясни правила за доставка.  

Аз съм вторият параграф от вашата политика за доставка. Щракнете тук, за да добавите свой собствен текст и да ме редактирате. Просто щракнете върху Редактиране на текст или щракнете два пъти, за да добавите вашето съдържание и да промените шрифтовете. Тук можете да кажете повече на вашите посетители.

Доставка и връщане

Аз съм политика за връщане. Тук можете да обясните на вашите клиенти какво да правят, ако не са доволни от покупката. Ясна политика за връщане се изисква от закона и е добър начин да спечелите доверието на клиентите си.

 

Аз съм вторият параграф от вашата политика за връщане. Щракнете тук, за да добавите свой собствен текст и да ме редактирате. Просто щракнете върху Редактиране на текст или щракнете два пъти, за да добавите вашето съдържание и да промените шрифтовете. Тук можете да кажете повече на вашите посетители.

bottom of page