top of page

Körülmények

(1) Jelen általános szerződési feltételek az intertechno Funk-Technik GesmbH online áruházában leadott összes megrendelésre vonatkoznak.

(2) Webáruházunk áruválasztéka kizárólag a 18. életévét betöltött vásárlókat célozza meg.

(3) Szállításainkat, szolgáltatásainkat és ajánlatainkat kizárólag jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tesszük. Az általános szerződési feltételek a társaságokra is vonatkoznak minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, még akkor is, ha azokról ismét kifejezetten nem állapodtak meg. Az általános szerződési feltételeinkkel ellentétes ügyfél általános szerződési feltételeinek beillesztése már ellentmondásos.

(4) A szerződés nyelve kizárólag a német.

(5) A jelenleg érvényes Általános Szerződési Feltételeket a weboldalon érheti el és kinyomtathatja.

szerződéskötés

(1) Az áruk webáruházban történő bemutatása nem minősül kötelező erejű kérelemnek az adásvételi szerződés megkötésére, hanem nem kötelező érvényű felhívás a webáruházban történő árurendelésre.

(2) A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva Ön kötelező érvényű vételi ajánlatot ad.

(3) A vételi ajánlat beérkezését követően automatikusan generált e-mailt kap, amelyben megerősítjük, hogy megrendelését megkaptuk (átvételi visszaigazolás). Ez az átvételi visszaigazolás még nem jelenti az Ön vételi ajánlatának elfogadását. A szerződés még nem jön létre az átvételi visszaigazolással.

(4) Az árura vonatkozó adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha a vételi ajánlat elfogadását kifejezetten kijelentjük, vagy az árut - előzetes kifejezett elfogadó nyilatkozat nélkül - Önnek elküldjük.

(5) Csak Ausztriába történő szállításra vonatkozik (3,50 EUR/rendelés maximum 2 kg-ig). Németországba (5,5 EUR/rendelés maximum 2 kg-ig) és Svájcba (8,0 EUR/rendelés maximum 2 kg-ig) eltérő szállítási határidők léphetnek fel. A szállítási határidő valamennyi fizetési mód (MasterCard, Visa, PayPal, Sofortüberweisung) esetében a szerződéskötést követő napon kezdődik és a határidő utolsó napjának végével ér véget. Ha az időszak utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy a kézbesítés helye szerinti állam által elismert munkaszüneti napra esik, e nap helyébe a következő munkanap lép. Az Ausztrián, Németországon, Svájcon kívüli országokban található szállítási címmel rendelkező megrendeléseknél egyénileg felvesszük Önnel a kapcsolatot, mivel eltérő szállítási költségek lehetnek. Árak A termékoldalakon feltüntetett árak tartalmazzák a törvényes ÁFA-t és az egyéb árösszetevőket, és nem tartalmazzák a szállítási költséget. Minden ajánlat nem kötelező érvényű. Minden ár és termékinformáció garancia nélkül.

 

fizetési feltételek

alapértelmezett

(1) Fizetni lehet: hitelkártya (Master Card, Visa), PayPal és Sofortüberweisung.

 

(2) Ha előre választja a fizetési módot, akkor a megrendelés visszaigazolásában megadjuk banki adatainkat. A számla összegét a megrendelés visszaigazolásától számított 10 napon belül kell számlánkra utalni.

(3) Bankkártyás fizetés esetén a vételár a megrendelés időpontjában az Ön hitelkártyáján le van foglalva („engedélyezés”). Hitelkártya-számláját ténylegesen megterheljük, amikor elküldjük Önnek az árut.

(4) Fizetési késedelem esetén az alapkamat feletti 5 százalékpontos törvényes késedelmi kamatot köteles megfizetni. Legalább 5 euró emlékeztető díjat számítunk fel minden egyes, a mulasztás bekövetkezte után Önnek küldött emlékeztető levél után, hacsak nem tudja bizonyítani, hogy a kár kisebb volt.

Beszámítási jog/visszatartási jog

(1) Csak abban az esetben van joga beszámításra, ha viszontkövetelése jogilag megalapozott, vagy azt mi nem vitatjuk.

(2) Visszatartási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha viszontkeresete ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul.

a tulajdonjog fenntartása

(1) Eltérő megállapodás hiányában az árut raktárunkból az Ön által megadott címre szállítjuk.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

(3) Vállalkozóként a következők is érvényesek: – Az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a mindenkori üzleti kapcsolatból eredő összes követelést maradéktalanul ki nem egyenlítjük. A lefoglalt áru tulajdonjogának elévülése előtt zálogba adás vagy biztosítékként történő engedményezés nem megengedett. – Az árut a szokásos üzletmenet keretében továbbértékesítheti. Ebben az esetben Ön minden követelést átenged ránk a számla összegének megfelelő összegben, amely a továbbértékesítésből származik. A megbízást elfogadjuk, de Ön jogosult a követelések behajtására. Ha nem teljesíti megfelelően fizetési kötelezettségét, fenntartjuk a jogot, hogy magunk hajtsuk be a követeléseket. - A lefoglalt áruk összevonása és keverése esetén a lefoglalt áru számlaértékének a feldolgozáskori többi feldolgozott tételhez viszonyított arányában szerzünk közös tulajdont az új cikkre. – Vállaljuk a minket megillető értékpapírok kérésre felszabadítását, amennyiben értékpapírjaink realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosítandó követeléseket. A felszabadítandó értékpapírok kiválasztásáért mi vagyunk a felelősek. Alternatív vitarendezés az ODR-VO 14. cikkének (1) bekezdése és a VSBG 36. szakasza szerint: Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez (OS), amely a https://ec.europa.eu/consumers oldalon található. /odr. Nem vagyunk kötelesek és nem is hajlandóak részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.

 

visszavonás

Elállási jog

Abban az esetben, ha Ön fogyasztó, azaz olyan célból vásárol, amely nem tulajdonítható kereskedelmi vagy egyéni szakmai tevékenységének, elállási joga van az alábbi rendelkezések szerint.

Elállási jog Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől.

Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az árut.

Elállási jogának gyakorlásához tájékoztatnia kell bennünket

Cég: Intertechno Funk-Technik GesbmH

Cím: Gabrielerstrasse 34

A 2344 Modling

E-mail: info@intertechno.at

egyértelmű nyilatkozatával (például postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) a jelen szerződéstől való elállási döntésének. Ehhez használhatja a mellékelt visszavonási űrlapot, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményt az elállási határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás következményei Ha Ön ezt a szerződést visszavonja, akkor az Öntől kapott összes kifizetést megkapjuk, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy Ön más szállítási módot használ, mint amit a a legolcsóbb normál szállítást választottuk) haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül. Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amit az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha másban kifejezetten megegyeztek Önnel; semmilyen körülmények között nem számítanak fel díjat ezért a visszafizetésért. Megtagadhatjuk a visszafizetést mindaddig, amíg meg nem kaptuk a visszaküldött árut, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Önnek haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia az árut nekünk vagy a ...-nak, attól a naptól számítva, amikor értesített bennünket a jelen szerződés elállásáról. A határidő betartható, ha a tizennégy napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.

Ön viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit. Ön csak az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezeléstől eltérő kezelésből eredő értékcsökkenésért felelős.

Elállási nyilatkozat minta

Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza.

Nál nél

Vállalat:

Cím:

Email:

Én/mi (*) ezúton visszavonom az általam/általunk kötött szerződést (*)

a következő áruk vásárlása (*):

 

Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha az értesítés papíron történik)

 

Dátum

 

(*) A nem kívánt rész törlendő.

 

A visszavonás vége

 

 

(1) Kerülje el a sérülést és a szennyeződést. Lehetőség szerint az árut az eredeti csomagolásban, minden tartozékkal és a csomagolóelemekkel együtt küldje vissza részünkre. Ha szükséges, használjon védő külső csomagolást. Ha már nincs meg az eredeti csomagolás, kérjük, használjon megfelelő csomagolást, hogy megfelelő védelmet biztosítson a szállítási sérülésekkel szemben, hogy elkerülje a hibás csomagolás által okozott károk miatti kártérítési igényeket.

(2) Kérjük, értesítsen bennünket a visszaküldésről e-mailben az info@intertechno.at címre. Ezzel lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leggyorsabban hozzárendeljük a termékeket.

(3) Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti (1) és (2) bekezdésben említett módozatok nem előfeltételei az elállási jog hatékony gyakorlásának.

szállítási sérülés

(1) Ha az árut nyilvánvaló szállítási sérüléssel szállítják, kérjük, azonnal jelentse az ilyen hibákat a szállítónak, és a lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba velünk.

(2) A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása nincs hatással az Ön törvényes szavatossági jogaira. Segítenek azonban abban, hogy saját igényeinket érvényesíthessük a fuvarozóval vagy a szállítási biztosítással szemben.

garancia

(1) Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában az Ön szavatossági igénye az értékesítési törvény törvényi rendelkezésein alapul.

(2) Ha Ön fogyasztó, a használt cikkekre vonatkozó szavatossági igények elévülési ideje a törvényi rendelkezésektől eltérően egy év. Ez a korlátozás nem vonatkozik az élet-, testi- vagy egészségsérülésből, illetve olyan lényeges szerződéses kötelezettség megszegéséből eredő káron alapuló igényekre, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő végrehajtásához elengedhetetlen, és amelynek betartása esetén a szerződés a partner rendszeresen hivatkozhat (főkötelezettség), valamint egyéb kártérítési igények esetén, amelyek a felhasználó vagy helyettes megbízottjainak szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak.

(3) A többire a jótállásra a törvényi rendelkezések vonatkoznak.

(4) Ha Ön vállalkozó, a jogszabályi rendelkezéseket az alábbi módosításokkal kell alkalmazni:

– Az áru minőségére nézve kizárólag a saját információink és a gyártó termékleírása kötelező érvényű, a nyilvános promóciók és nyilatkozatok, valamint a gyártó egyéb reklámjai nem.

- Ön köteles az árut haladéktalanul és kellő körültekintéssel megvizsgálni a minőségi és mennyiségi eltérések szempontjából, és a nyilvánvaló hibákat az áru átvételétől számított 7 napon belül jelezni.

Az időben történő feladás elegendő a határidő betartásához. Ez vonatkozik a később felfedezett rejtett hibákra is. A vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség megszegése esetén a szavatossági igények érvényesítése kizárt.

– Meghibásodás esetén, saját belátásunk szerint, javítással vagy cserével (utólagos teljesítéssel) garanciát vállalunk. Hibaelhárítás esetén nem kell viselnünk azt a megnövekedett költséget, amely az árunak a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállításából ered, ha a szállítás nem felel meg az áru rendeltetésének.

– Ha a pótteljesítés kétszer meghiúsul, akkor vagy árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.

- A jótállási idő a szállítástól számított egy év.

Zahlungsmethoden
bottom of page